Confidentialitate

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor, Kidspots are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii le furnizeaza despre ei sau orice alta persoana.

Ghigea Group SRL este inregistrat in Registrul pentru Prelucrarea Datelor Personale sub nr. 33558.

Utilizatorul poate accesa serviciile Kidspots prin crearea unui Cont bazat pe o adresa de email, o parola aleasa si informatii personale (i.e. nume si prenume, tara, adresa, data nasterii). Kidspots va colecta si procesa datele personale, oferite pentru crearea Contului, pentru scopuri financiare si administrative, precum si pentru scopuri de maketing si promovare. Data nasterii este solicitata utilizatorilor pentru a se asigura conditiile de varsta necesare vizionarii continutului prevazut pe site. Kidspots nu va colecta si arhiva date confidentiale privind platile (de exemplu numarul cardului sau al contului).

Adresa de email a Utilizatorului va fi utilizata de catre Kidspots in scopul comunicarii noutatilor legate de serviciile Kidspots sau ale clientilor acestuia, ofertele clientilor Kidsposts, orice modificari din cadrul serviciilor sau a T&C, trimiterea oricaror altor informatii solicitate de catre Utilizator. Prin agrearea T&C, Utilizatorul este de acord sa primeasca astfel de email-uri si nu vor fi considerate mesaje de tip spam.

Conform Legii nr. 677/2001, Utilizatorul are dreptul sa acceseze datele personale colectate si procesate de catre Kidspots, sa le modifice daca este cazul, sa se adreseze justitiei in cazul utilizarii abuzive a acestor date personale.

Utilizatorul recunoaste ca toate datele necesare crearii Contului sunt exacte si de actualitate. Utilizatorii sunt pe deplin responsabili pentru informatiile oferite, iar Kidspots nu va fi raspunzator pentru utilizarea (inclusiv in documente oficiale, cum ar fi facturile) de informatii incorecte furnizate de catre Utilizatori.